Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης αφορά παιδιά με διάφορες δυσκολίες ή διαταραχές, όπως για παράδειγμα μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Διαταραχή κινητικού συντονισμού κλπ που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία.  Είναι μία από τις πιο μελετημένες, γνωστές και αξιοποιήσιμες εργοθεραπευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στον κόσμο. Αναπτύχθηκε από την εργοθεραπεύτρια και νευροεπιστήμονα Jean Ayres, μέσα από την εργασία της σχετικά με τη συμβολή των αισθήσεων στη μάθηση του παιδιού. Η αρχική παραδοχή της Ayres ήταν ότι η επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο των παιδιών επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα μάθησης, είτε αυτή είναι κινητική (για παράδειγμα να μάθει το παιδί να κάνει ποδήλατο), είτε ακαδημαϊκή (για παράδειγμα γραφή και ανάγνωση), είτε συμπεριφορική (για παράδειγμα να μάθει να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες). Η Ayres εισήγαγε τον όρο «αισθητηριακή θρέψη» προσπαθώντας να εξηγήσει ότι όπως το σώμα χρειάζεται να πάρει απαραίτητα συστατικά, μέσω της τροφής για να είναι υγιές, έτσι και ο εγκέφαλος χρειάζεται σε κάθε ηλικία να πάρει συγκεκριμένης μορφής και ποσότητας ερεθίσματα για να λειτουργήσει σωστά. Δημιούργησε λοιπόν μία θεραπευτική παρέμβαση βασιζόμενη στο παιχνίδι, η οποία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο (με ειδικό εξοπλισμό όπως κούνιες, λίκρες, και πολλά άλλα) προσδοκά να δώσει στο παιδί την κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αισθητηριακών ερεθισμάτων που χρειάζεται ώστε να είναι λειτουργικός και να συμμετέχει με επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.