ΜΕΘΟΔΟΣ MFT

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία

Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT είναι μια ολιστική μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

Στόχος της MFT είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, η μάσηση και η κατάποση, οι οποίες όταν ασκούνται με λανθασμένο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος.