Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται μεταξύ των γονέων και του ψυχολόγου/ ψυχοθεραπευτή στον οποίο απευθύνονται. Στις συνεδρίες της συμβουλευτικής συζητούνται τα ζητήματα που προβληματίζουν τους γονείς σε σχέση με το παιδί τους, την οικογένεια ή με το δικό τους ρόλο ως γονείς. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν σε ζητήματα στη συμπεριφορά ενός παιδιού, σε συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση ή και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στο δικό τους ρόλο.

Επίσης, στη διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων, όπως ένας θάνατος ή μια απώλεια στο περιβάλλον του παιδιού, μια σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει την καθημερινότητα της οικογένειας και του παιδιού, το διαζύγιο των γονέων ή ένα τραυματικό γεγονός. Η συμβουλευτική γονέων ανάλογα με την κατάσταση μπορεί να αποτελεί τη μοναδική παρέμβαση ή να συνδυάζεται και με την ψυχοθεραπεία του παιδιού ή του εφήβου, καθώς και με άλλες παρεμβάσεις, όπως η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία στα πλαίσια ενός συνολικότερου θεραπευτικού προγράμματος. 

Στόχος στη συμβουλευτική γονέων είναι μέσα από τη σχέση που αναπτύσσουν οι γονείς με τον ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή να λάβουν υποστήριξη στο ρόλο τους ως γονείς, να πάρουν κατεύθυνση από τον ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή ως προς τη διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων, όχι μέσα από γενικές συμβουλές αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας και του συγκεκριμένου παιδιού, να κατανοήσουν καλύτερα τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί τους και να δοθεί χώρος στην ανάπτυξη μιας κοινής στάσης από τη μεριά των γονιών που ευνοεί τη συνεργασία τους.  

Ανάλογα με τις συνθήκες η συμβουλευτική γονέων μπορεί να πραγματοποιείται με τον έναν ή με τους δύο γονείς και η συχνότητα των συνεδριών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας και την εκτίμηση που κάνει ο θεραπευτής για το θεραπευτικό πρόγραμμα.