Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας (Π.Εξ.Σ.Ε.)

Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας [Π.Εξ.Σ.Ε.] είναι ένα πρόγραμμα έμμεσης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που δυσκολεύονται με τον λόγο ή/και την επικοινωνία. 

Το Π.Εξ.Σ.Ε έχει ως στόχο την αναδόμηση του Επικοινωνιακού και Γλωσσικού περιβάλλοντος του παιδιού ώστε να προάγει το επικοινωνιακό κίνητρο και να ενισχύσει τη γλωσσική του ανάπτυξη 

Το Π.Εξ.Σ.Ε. εξελίσσεται σε χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων και συμπεριλαμβάνει την Φάση Ανάπτυξης και την Φάση Εδραίωσης. 

Κατά την φάση ανάπτυξης που διαρκεί 6 εβδομάδες, απαιτείται μία συνεδρία την εβδομάδα με παρουσία και των δύο γονέων. (απαραίτητη είναι η παρουσία του παιδιού σε τρεις από αυτές τις συναντήσεις) Στο διάστημα αυτό οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν “αποκλειστικό χρόνο” (5 λεπτών) για συγκεκριμένο αριθμό φορών την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του αποκλειστικού χρόνου μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με το παιδί τους αναδομούν το Επικοινωνιακό κι γλωσσικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας μία στρατηγική που έχουν οι ίδιοι επιλέξει στην συνεδρία που έχει προηγηθεί. Ο θεραπευτής έχει συντονιστικό ρόλο. Οι στρατηγικές – στόχος επιλέγονται από τον ίδιο τον γονέα με βάση τις προσδοκίες του και τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. Για την επιλογή στρατηγικής χρησιμοποιούνται βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα παιχνιδιού γονέα παιδιού προκειμένου να αναδειχθούν και να ενισχυθούν οι θετικές συμπεριφορές του κάθε γονέα, ό,τι δηλαδή ήδη κάνει και βοηθά. 

Κατά τη Φάση Εδραίωσης οι γονείς διατηρούν εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία ενημερωτικού χαρακτήρα με τον θεραπευτή σε σταθερή μέρα και ώρα. Στην 12η εβδομάδα αξιολογούνται τα αποτελέσματα του προγράμματος και λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις. 

Η θεραπευτική αλλαγή ξεκινά με τα 5λεπτα αποκλειστικού χρόνου, ήδη με την έναρξη του προγράμματος και εξελίσσεται στη συνέχεια με την προσθήκη Στρατηγικών. Οι γονείς ενδυναμώνονται, ενισχύουν την διαχειριστική τους επάρκεια ενώ η ανησυχία τους, που είναι αρχικά υψηλή, μειώνεται σημαντικά