Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου

Η εταιρεία μας σεβόμενη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 679/2016) των γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η παρακάτω πολιτική προστασίας αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των κηδεμόνων τους καθώς και όσους επικοινωνούν μέσω της ιστοσελίδα μας https://simeiotherapy.gr

1. Ποιος είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι  η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Μ. Τσιμουρδάγκα – Α. Τεληγιαννίδου Ο.Ε.», με μέλη Τσιμουρδάγκα Μαρία, Τεληγιαννίδου Αγγελική, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βας. Όλγας 128, ΑΦΜ  998466078, με ηλεκτρονική διεύθυνση https://simeiotherapy.gr

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο που του έχει εξακριβωθεί ή φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα

Πιο συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα αποτελούν όλες οι πληροφορίες που καταχωρείτε ηλεκτρονικά κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά το ιατρικό ιστορικό του παιδιού και της οικογένειάς του τα οποία θα βοηθήσουν στην διαδικασία που ακολουθεί το Κέντρο Λογοθεραπείας. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μόνο για τον σκοπό της λειτουργίας του Κέντρου Λογοθεραπείας. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε ασφαλές αρχείο σε υπολογιστή της εταιρείας

3. Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δηλαδή η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή βασίζεται στους νόμιμους τρόπους λήψης των στοιχείων σας σύμφωνα με τον νόμο και στην συγκατάθεσή σας. Στην παρούσα πολιτική προστασίας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας

4. Ποιες είναι οι αρχές και οι νομικές βάσεις συλλογής της επεξεργασίας;

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οι νομικές βάσεις είναι:

α) Η συγκατάθεσή σας:

 • για την καταχώρηση των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία μας.
 • για τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας σας έπειτα από δικό σας αίτημα για την εξυπηρέτησή σας.
 • για τη συλλογή στοιχείων για την άμεση επικοινωνία από την Εταιρεία μας στο email, το κινητό σας ή σε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αποστολή newsletters.
 • Κατά την επίσκεψή σας στο Κέντρο Λογοθεραπείας η συγκατάθεσή σας λαμβάνεται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών σας αλλά και των δικών σας για την συλλογή ιατρικού ιστορικού έως και την πλήρη ολοκλήρωση της θεραπείας του.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας στέλνοντάς μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μας.

β) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας

 • για την λήψη ορθού ιατρικού ιστορικού και θεραπείας του παιδιού σας αλλά και δικού σας ιατρικού ιστορικού για την καταλληλότερη θεραπεία του παιδιού σας
 • για την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες του Κέντρου μας
 • για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας στις συναλλαγές και επικοινωνία σας με την εταιρεία μας

γ) η συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση της εταιρείας για την τιμολόγηση και τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της κατά την πώληση των προϊόντων μας.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε τη δυνατότητα:

 1. Να ενημερώνεστε για ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια λειτουργίας της φόρμας επικοινωνίας μας και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε αλλά και τι διατηρούμε στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού σας
 2. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε έτσι ώστε να επιβεβαιώνετε αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεν έχετε στη διάθεσή σας, να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών, που πρέπει να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα, της ύπαρξης δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας ή της αντιτάξεως στην επεξεργασία, το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψεως αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, την προέλευσή τους καθώς επίσης και των συνεπειών της επεξεργασίας σε εσάς, όπως επίσης και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των δεδομένων, το οποίο υποχρεούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να παρέχει. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά εάν το ζητήσετε.
 3. Έχετε δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας στοιχεία.
 4. Έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων έπειτα από 10 έτη από την επίσκεψη του παιδιού ή αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία
 5. Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους ή δεν είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 6. Έχετε δικαίωμα φορητότητας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας
 7. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεως
 8. Έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, όπως περιγράφηκε παραπάνω, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που λήφθηκε βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
 9. Θα σας απαντήσουμε στα αιτήματά σας το συντομότερο δυνατό και το αργότερο ενός μήνα από την λήψη τους. Σε περίπτωση που λόγω της δυσκολίας και πολυπλοκότητας χρειαστούμε περισσότερο χρονικό διάστημα θα σας ενημερώσουμε.

6. Cookies

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστοχώρο μας, ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν “cookies”. Τα “cookies” είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται, μέσω της ιστοσελίδας, στο πρόγραμμα περιήγησης σας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και πιο συγκεκριμένα: 1) τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών επισκεψιμότητας στο site από την Google, 2) την υποστήριξη της λειτουργίας επιλογής γλώσσας περιεχομένου της σελίδας και 3) την λειτουργικότητα απεικόνισης της ιστοσελίδας μας σε πολλαπλούς τύπους οθονών. Τα “cookies” από μόνα τους δεν αποκαλύπτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης. Τα “cookies” εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των «cookies» κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητά ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό, τον οποίο εξυπηρετούν και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Έχετε τη δυνατότητα να τα αρνηθείτε, ωστόσο με τον τρόπο αυτό δε θα είναι πλήρως λειτουργική η ιστοσελίδα μας.

7. Επικοινωνία

Κατά την δημιουργία προσωπικού σας λογαριασμού καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, σας ζητάμε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις εκδηλώσεις μας ή για την ενημέρωσή σας για οτιδήποτε αφορά το παιδί.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας

8. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016.

Τα στοιχεία σας, που υποβάλλετε στην εταιρεία μας, επεξεργάζονται από ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο εργάζεται στα πλαίσια σύμβασης εχεμύθειας για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οτιδήποτε δεν αφορά τη λήψη απαραίτητων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αφορά τυχαίο ή απρόβλεπτο γεγονός, είναι εκτός ελέγχου από την εταιρεία μας και δεν μπορεί να σας προστατεύσει από αυτό.

9. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας για τη συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι ισχύοντες ή νέοι νόμοι, οδηγίες ή αναθεώρηση διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας για αναθεώρηση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας.

Τελευταία ενημέρωση 13/02/2022