Εργοθεραπεία μέσω ρομποτικής

Η ρομποτική θεωρείται ως μία καινοτόμα δραστηριότητα που αρχίζει να μπαίνει δυναμικά και να επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργοθεραπεία μέσω ρομποτικής είναι ένα πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα της ρομποτικής ως θεραπευτικό μέσο. Κατά τη παρέμβαση αυτή το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κατασκευάσει το ρομπότ του και να το προγραμματίσει για να κάνει κάποια διεργασία. 

Στόχοι του προγράμματος είναι το παιδί να αυξήσει τις κατασκευαστικές του ικανότητες, να μειώσει την παρόρμησή του, να αναπτύξει και να βελτιώσει τις επιτελικές λειτουργίες του όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η εργασιακή μνήμη και να αυξήσει την ικανότητα συνεργασίας.  Απευθύνεται σε παιδιά κυρίως με διαταραχή ελλειματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, με μαθησιακές δυσκολίες, με δυσκολίες σε δεξιότητες πράξης και με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι ένας πολύ ευχάριστος τρόπος εργοθεραπευτικής παρέμβασης που δίνει κίνητρο στα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο. Μέσω της δημιουργίας δημιουργείται το αίσθημα της ολοκλήρωσης το οποίο αυξάνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού και προσδίδει ποιότητα και ικανοποίηση στη ζωή του.