Τι είναι η λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των διαταραχών λεκτικής ή μη επικοινωνίας του λόγου, της ομιλίας και της σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Στόχος της είναι η ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας του ατόμου, η ανάπτυξη και  η οργάνωση του προφορικού και γραπτού λόγου, η επίτευξη της καθαρότητας της ομιλίας, καθώς και η αποκατάσταση των δυσκολιών που σχετίζονται με τη μάσηση, την κατάποση και την αισθητηριακή επεξεργασία. 

Ο λογοθεραπευτής μέσω σταθμισμένων τεστ και άτυπης παρατήρησης αξιολογεί τις δεξιότητες του ατόμου και οργανώνει εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση τους.