Τσιμουρδάγκα Μαρία

ΜΑ
Λογοθεραπεύτρια - Ειδ. Παιδαγωγός
Email:
kentrologo@gmail.com
Τηλέφωνο:
2310 869 540.

Η Μαρία Τσιμουρδάγκα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου «St. Kliment Ohridski», Σόφιας στη Βουλγαρία. Έχει πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης στη Λογοθεραπεία και δεύτερη ειδικότητα στην Αποκατάσταση της Ακοής και της Ομιλίας. Έχει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή – Λογοθεραπεία με ειδίκευση στις Επικοινωνιακές Διαταραχές στην Ανάπτυξη. 

Εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια από το 2000 και από το 2002 διατηρεί το  Κέντρο Λογοθεραπείας.  Από τον Σεπτέμβριο του 2002 έως και τον Ιούνιο του 2004 εργάστηκε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών Κεντρικής Μακεδονίας  ενώ παράλληλα διετέλεσε εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα κοχλιακών εμφυτεύσεων της Πανεπιστημιακής Κλινικής «ΑΧΕΠΑ» στη Θεσσαλονίκη.  

Το 2014 ξεκίνησε η συνεργασία με το Κέντρο Εργοθεραπείας «Εξέλιξις»,  η οποία οδήγησε στη δημιουργία του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Σημείο». 

Έχει εξειδικευτεί στις μεθόδους Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης, Εντατικής Αλληλεπίδρασης, Π.ΕΞ.Σ.Ε. (Επίπεδο-1), MFT (Μυολειτουργική θεραπεία) καθώς και στην Πολυαισθητηριακή Μέθοδο Φωνολογικής Επίγνωσης, Ανάγνωσης και Γραφής. Είναι πιστοποιημένος χορηγητής της Δοκιμασίας φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης  (Π.Σ.Λ., 1995), της δοκιμασίας σχολικής ετοιμότητας  Ά Τεστ καθώς και του σταθμισμένου εργαλείου γλωσσικής αξιολόγησης Λογόμετρο. 

Συμμετείχε στο εργαστήριο (25 ωρών) με θέμα: Προβλήματα που εμφανίζονται στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση, η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους. (Λεβαντή Ειρήνη, 2014). 

Έχει επάρκεια επαγγελματικών γνώσεων στη Δυσλεξία – Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης   καθώς και τη Διαταραχή Ελλειμματικής   Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)- (Παπαναστασίου 2021). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων – ημερίδων όπως “Προβλήματα Ομιλίας: Αξιολόγηση- Διαφορική Διάγνωση- Αντιμετώπιση”,  THERAPLAY, “¨ραυλισμός στην παιδική ηλικίᔨ Όραση και Μάθηση, Όραση και Αυτισμός, Κοχλιακά εμφυτεύματα, Λογοθεραπευτικό Μασάζ, το παιδί με Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Παιδικό Ιχνογράφημα,  Messy Play,  Μουσικοθεραπεία, Επιτελικές Λειτουργίες, Η Μνημονική Επεξεργασία και η Συμβολή της στην Καθημερινή Λειτουργικότητα του Παιδιού, Treatment of Feeding Disorders: The Role of Oral Motor/Oral Sensory Treatment κ.α   

Έχει ολοκληρώσει το Διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Hanen για  Επαγγελματίες Πρώτης Παιδικής Ηλικίας: Hanen “Teacher Talk” (Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ’22-’23) . 

Έχει επίσης λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά – βιωματικά σεμινάρια του Gestalt Foundation. 

Συνεχίζει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται συνεχώς σχετικά με τις νέες επιστημονικές μεθόδους και εξελίξεις που αφορούν την επιστήμη της λογοθεραπείας.